Selamat Datang Ke Laman Titisan Embun

Ya Allah..tambahkan kepadaku ilmu yang berguna, rezeki yang dilimpahkan dari sumber yang halal...amin

Tuesday, February 22, 2011

Soalan Kesusasteraan Melayu SPM

Ujian Pertengahan Penggal 1 SMK Kapit No. 2

Bahagian 1
(40 Markah)

Jawab semua soalan pada bahagian ini.

Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan.

1. Baca petikan puisi di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

Di celah-celah pasar kesibukan hidup
sekujur kecil bersalut kemiskinan
melaung perhatian minta didekati
peti kecil tersandang di bahu kerdil
dia bukan pengemis jalanan
tapi menjual perkhidmatan
dia bukan pencopet buruan
tapi menagih pengertian.

(dipetik daripada Antologi Madu Ilmu)

a) i. Apakah maksud asonansi?
_____________________________________________________________________
(1 markah)
ii. Berikan satu contoh asonansi berdasarkan puisi di atas.
_____________________________________________________________________
(1 markah)
b) Nyatakan dua ciri petikan puisi di atas.
i. _____________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
(2 markah)


2. Rangkai kata di bawah terdapat dalam Hikayat Indera Nata. Berikan maksud rangkai kata tersebut.

a) Terlalu sukacitanya - __________________________________________ (1 markah)
b) Seraya menceretakan - _________________________________________ (1 markah)
c) Baharulah ingat akan hal perbuatannya - ___________________________ (1 markah)
d) Dikerasinya hatinya - __________________________________________ (1 markah)3. Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

Maka lalu dipeluknya kaki bondanya seraya kata baginda, “Lihatlah bonda kelakuan anakanda kedua ini seperti ayam kematian ibunya; sampailah hati bonda meninggalkan anakanda kedua selaku ini.”

(Petikan daripada Hikayat Nakhoda Muda dalam Seuntai Kasih Secebis Harapan)

a) Apakah teknik penceritaan yang digunakan dalam petikan di atas?

________________________________________________________________________
(1 markah)
b) Apakah nama ‘anakanda’ yang terdapat dalam petikan di atas?

________________________________________________________________________
(1 markah)

c) Apakah yang menyebabkan ‘anakanda’ memeluk kaki bondanya?

________________________________________________________________________
(1 markah)

d) Tuliskan nama adik ‘anakanda’ tersebut?

(1 markah)


4. Berdasarkan cerpen Warna Hati Seorang Datin karya Rahman Haji Yusof, jawab soalan berikut.

a) Apakah nama anak Siti Halijah?
i. __________________________________ (1 markah)
ii __________________________________ (1 markah)

b) Nyatakan dua latar masa yang berlaku dalam cerpen tersebut?
i. __________________________________ (1 markah)
ii __________________________________ (1 markah)

5. Dalam penulisan cerpen, pengarang banyak menggunakan teknik penceritaan imbas kembali.
a) Apakah maksud imbas kembali?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(2 markah)

b) Nyatakan dua sebab pengarang menggunakan teknik imbas kembali dalam penulisan cerpen?
i) __________________________________________________________________
ii) __________________________________________________________________6. Berikut merupakan nama pengarang dan cerpen yang dihasilkannya. Lengkapkan jadual tersebut.

Nama cerpen Pengarang
1. Seekor Manusia Seorang Binatang
2. Rahman Haji Yusof
3. Tagung
4. Ria Asmira
(4 markah)


7. Cerpen Seekor Manusia Seorang Binatang mengungkapkan tema kerendahan moral seorang gadis yang tidak bertanggungjawab terhadap perbuatannya sendiri.

a) Siapakah watak utama cerpen tersebut?
___________________________________________________________________________
(1 markah)
b) Namakan watak bekas kekasih watak utama cerpen tersebut?
___________________________________________________________________________
(1 markah)
c) Berikan dua pengajaran yang terdapat dalam cerpen tersebut?
i. ___________________________________________________________________________
ii. ___________________________________________________________________________
(2 markah)

8. Dalam drama terdapat babak dan adegan.

Apakah yang dimaksudkan dengan:

a) Babak:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(2 markah)
b) Adegan:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(2 markah)9. Berdasarkan novel Jeriji Kasih karya Mohd Ishak Abd Rahman, tuliskan nama berdasarkan perwatakan yang telah diberikan.

Watak Perwatakan
Seorang yang prihatin terhadap masa depan anak dan cucu.
Seorang ibu yang pandai mendidik dan memberikan kasih saying terhadap anak.
Dikagumi oleh kebanyakan pelajar kerana kepandaian dan kekreatifannya.
Seorang yang bermasalah dan suka bertindak melakukan perkara yang tidak disenangi oleh orang lain.
(4 markah)

10. Dalam kajian sesebuah novel, terdapat aspek gaya bahasa yang perlu dikaji. Nyatakan empat aspek yang bahasa yang biasa anda kaji.

a) _________________________________________________
b) _________________________________________________
c) _________________________________________________
d) _________________________________________________
(4 markah)Bahagian 2
(60 markah)


Bahagian A
Puisi tradisional dan prosa klasik


Pilih satu soalan pada bahagian ini.

1. Baca puisi di bawah dengan teliti kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

Anak Cina bertimbang madat,
Dari Makasar langsung ke Deli,
Hidup di dunia biar beradat,
Bahasa tidak terjual beli.

Apalah tanda batang putat,
Batang putat bersegi buahnya,
Apalah tanda orang beradat,
Prang beradat tinggi maruahnya.

Batu kecubang warna ungu,
Ditatah berlian batu bermutu,
Adat Melayu menyambut tetamu,
Hamparkan tikar lebarkan pintu.

Daun sirih sudah disusun,
Siap dengan gambir dan kapur,
Adat semang pulang ke dusun,
Adat belut pulang ke lumpur.

a) Apakah jenis puisi di atas? (2 markah)
b) Huraikan ciri-ciri puisi di atas? (10 markah)
c) Apakah pengajaran yang terdapat dalam puisi di atas? (8 markah)

2. Berdasarkan Hikayat Seri Kelantan, jawab soalan-soalan berikut.

a) Apakah alasan Encik Siti hendak mencari suami untuk Tuan Puteri Sa’dung? (3 markah)
b) Mengapakah Tuan Puteri Sa’dung bersetuju ke benua Siam? (3 markah)
c) Gambarkan peristiwa peperangan antara tentera Siam dengan Sultan Abdullah.
(14 markah)
Bahagian B
Puisi Moden dan Drama

Pilih satu soalan pada bahagian ini.

3. Baca sajak di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

Anak Global

Gerabak mulai pasang manusia.

Di depanku kerusiku
Seorang anak muda
Zaman mewah

Dari jarak jauh dia anak bangsa
Pakaiannya mengingat mangsa
Ekonomi belum tersembam
Di depan rakyat yang tersentak jatuh.

Dari dekat dia dibintangi
Nama dan warna dunia.
Beg sandang kelabu memanjat High Sierra
Cermin mata hitamnya dari kompeni Oakley
Baju-t bangganya mengiklankan
Tempat asalnya, Hard Rock Cafe, New York,
Jean Levi’s bernombor siri
Ada lencana Planet Hollywood
Sandal dari adidas
Jam menyembul G-Shock
Dan telefon bimbitnya Nokia.

Aku menanya dalam diri
Celana dalam pasti dari luar negeri
Dan ubat jerawat dibeli mengikut
Arahan iklan mana?
Kucari diri Malaysianya
Tapi yang kutemui
Kulitnya sehitam tanganku,
Hidungnya agak penyek
Dan ada bau pantai yang memanjat
Ke udara kereta api.
Namun bahasanya aku tidak mengerti,
Dua patah Melayu ditimbun sepuluh
Inggeris, dipinjam dari majalah anak muda.
Aku tunduk
Mencari Malaysianya,
Yang mungkin terjatuh
Ke bawah kerusinya.

Aksara Usia, 2005

a) Nyatakan tema sajak di atas? (4 markah)
b) Huraikan gaya bahasa yang terdapat dalam sajak di atas? (8 markah)
c) Jelaskan nilai yang terkandung dalam sajak tersebut? (8 markah)


4. Berdasarkan drama Menggapai Pelangi karya Taha Abd Kadir, jawab soalan-soalan berikut.

a) Huraikan watak dan perwatakan Imran? (10 markah)
b) Nyatakan latar masyarakat yang terdapat dalam drama Menggapai Pelangi karya Taha Abd Kadir? (10 markah)


Bahagian C
Cerpen dan Novel

Pilih satu soalan pada bahagian ini.

5. Berdasarkan cerpen Seekor Manusia Seorang Binatang karya Muahammad Isa al-Jambuli, jawab soalan-soalan berikut.

a) Huraikan teknik penceritaan yang terdapat dalam cerpen tersebut? (8 markah)
b) Jelaskan tiga nilai dan tiga pengajaran yang terdapat dalam cerpen tersebut? (12 markah)


6. Berdasarkan novel Jeriji Kasih, karya Ramlah Abd Rashid.

a) Nyatakan tiga latar tempat dalam dan peristiwa yang berlaku dalam novel tersebut. (12 markah)
b) Huraikan empat latar masyarakat yang terdapat dalam novel tersebut ?

No comments: